Reklama Gora

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Wojewodztwa
• Dolnośląskie [0]
• Kujawsko-pomorskie [0]
• Lubelskie [0]
• Lubuskie [0]
• Łódzkie [0]
• Małopolskie [0]
• Mazowieckie [0]
• Opolskie [0]
• Podkarpackie [0]
• Podlaskie [0]
• Pomorskie [0]
• Śląskie [0]
• Świętokrzyskie [0]
• Warmińsko-mazurskie [0]
• Wielkopolskie [0]
• Zachodniopomorskie [0]
Wyszukiwarka
Województwo:
Branża:
Słowo:

Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ofert: 0

Regulamin

Definicje Ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl - serwis internetowy umożliwiający wymianę informacji dotyczących rynku pracy między osobami poszukującymi i oferującymi pracę. Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu wprowadzanego online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl Serwis Ogłoszeniowy - serwis internetowy zawierający Ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://gloszeniapraca.twojemiastopasji.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, oraz każdym, który go zastąpi. Właścicielem serwisu jest ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl jest Grupa Medialna Mariusz Goździcki, z siedzibą w 01-460 Warszawie, przy ul. Górczewskiej 224/62 Zasady ogólne 1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o Regulamin. 2. Przeglądanie ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL jest BEZPŁATNE. 3. Koszty zamieszczenia ofert pracy są regulowane aktualnym cennikiem 4. OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL ma prawo do stosowania indywidualnych taryf i warunków współpracy z poszczególnymi ogłoszeniodawcami. 5. OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. 6. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL odmawia zamieszczenia Ogłoszenia. 7. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia 8. OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego. 9. OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny. Warunki uczestnictwa 10. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 11. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat). 12. OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej www.ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl 13. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL że Użytkownik dopuszcza się takich działań, OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. Rejestracja 14. Rejestracja w OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL jest dobrowolna i bezpłatna. Następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, w którym prosimy o podanie e-maila oraz kilku dodatkowych danych demograficznych. Zbierane informacje o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione. 15. Rejestracja osoby fizycznej w OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL następuje po podaniu imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu. 16. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą Użytkownik występuje w OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 17. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. 18. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule IV punkt 1 i IV punkt 2 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl. 19. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. 20. Informacje podane w formularzu są przez OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. 21. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl.. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl. 22. Użytkownik tworząc CV za pomocą dostępnego w serwisie kreatora CV przyjmuje na siebie obowiązek administrowania swoim CV, a przede wszystkim samodzielnego udostępniania go osobom trzecim. Serwis OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL udostępnia narzędzie do stworzenia życiorysu i umożliwia przechowywanie go w części serwisu „moje szybko”, zabezpieczonej przez Użytkownika hasłem. 23. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom. 24. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu. Usunięcie Użytkownika 25. Serwis OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe. 26. Serwis OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl. 27. Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba lub usunięta z serwisu, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl Zamieszczanie ogłoszeń 28. Koszty zamieszczenia ofert pracy są regulowane aktualnym cennikiem. 29. Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję " Dodaj OGŁOSZENIE" dostępną na stronie głównej oraz w menu głównym na każdej witrynie ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl 30. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:  Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.  Wypełnienie formularza ogłoszenia.  Akceptacja treści ogłoszenia. 31. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte. Postanowienia końcowe 32. OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej. 33. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL należą do Grupy Medialnej. 34. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl 35. OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany przy logowaniu się na stronę ogloszeniapraca.twojemiastopasji.pl 36. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OGLOSZENIAPRACA.TWOJEMIASTOPASJI.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Grupy Medalnej 37. Regulamin jest dostępny na stronie www.szybkopraca.pl. 38. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25sierpnia 2015. 39. Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas kontakt@grupamedialna.com.pl. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.


Reklama Stopka